Dlaczego deweloperzy powinni korzystać z fachowych usług księgowych?

Działalność deweloperska polega na budowie i przebudowie budynków mieszkalnych i nie tylko w celu ich sprzedaży z zyskiem. Budowla może zostać sprzedana jednej osobie lub kilku i najczęściej do transakcji dochodzi jeszcze przed zakończeniem prac budowlanych. Tego typu działalność może stanowić podstawowy lub dodatkowy profil funkcjonowania firmy, a zatem deweloper może być także wykonawcą i inwestorem. Umowa deweloperska może dotyczyć zarówno sprzedaży gotowego obiektu, jak i usługi budowlanej – wówczas nabywca zobowiązuje się do dostarczenia środków potrzebnych do budowy. Deweloper może także świadczyć usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami już po ich wybudowaniu.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność deweloperską podlegają regulacjom zawartym w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 8, który obowiązuje od 2014 roku. Dokument ujednolica i systematyzuje kwestie umów deweloperskich i sposób ich ujmowania w księgach rachunkowych.

Księgowość dla dewelopera

Ewidencja kosztów działalności operacyjnej dewelopera musi być prowadzona w taki sposób, aby możliwe było określenie prawidłowych kosztów budowy obiektów. W ramach prowadzenia księgowości dla deweloperów w Lublinie nasze biuro oferuje możliwość kontrolowania budżetu inwestycji oraz kalkulacje i rozliczanie ponoszonych kosztów, a także prowadzenie ksiąg rachunkowych dla nieruchomości. Świadczymy także usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem i optymalizacji kosztów podatkowych. Wystawiamy faktury sprzedaży i dostarczamy je do nabywców, prowadzimy inwentaryzację środków trwałych i sporządzamy bilanse roczne oraz okresowe rozliczenia. Księgowość dla deweloperów to kompleksowa obsługa podatkowa z zakresu VAT, CIT i WHT oraz reprezentacja przed organami kontroli skarbowej.