Księgowość dla fundacji, stowarzyszeń i klubów


Kobieta i mężczyzna przy biurkuTwoja organizacja potrzebuje dobrego księgowego? Usługi naszego Biura Rachunkowego z Lublina są właśnie dla Ciebie. Profesjonalnie zajmiemy się sprawami księgowymi Twojej organizacji, abyś mógł skupić się na jej prowadzeniu. Dostosujemy usługi finansowe i księgowe dla fundacji, stowarzyszenia oraz innych organizacji do wymogów prawa, sposobu finansowania i zarządzania organizacjami pozarządowymi.

Dlaczego nam powinieneś powierzyć swoją działalność?

Nasz wykwalifikowany zespół doskonale zna specyfikę działalności organizacji i służy pomocą. Znamy się na prowadzeniu ksiąg handlowych, przepisach podatkowych i zasadach sprawozdawczości finansowej. Rozliczamy projekty współfinansowane ze środków europejskich, które w organizacjach rządzą się własną specyfiką i są obarczone trudnymi procedurami budżetowania i rozliczania środków. Współpracujemy z ekspertami z branży organizacji pozarządowych, prawnikami i specjalistami od podatków, by móc jak najlepiej świadczyć nasze usługi.

Oferujemy szeroki zakres usług pełnej księgowości dla stowarzyszeń, w tym między innymi: prowadzenie ksiąg handlowych, obsługę kadrową, usługi projektowe i wsparcie w przygotowaniach i realizacji projektów unijnych, koordynacje windykacji należności, koordynację rekrutacji osób niepełnosprawnych wraz z obsługą dofinansowania oraz doradztwo i obsługę prawną.

 


Jakie usługi oferujemy?

W ramach współpracy oferujemy:

  • obsługę księgową, która obejmuje: prowadzenie ksiąg rachunkowych, handlowych i rejestrów podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań do celów statystycznych i podatkowych, reprezentowanie przed urzędami oraz dostarczanie do nich deklaracji, sporządzanie planu kont księgowych oraz polityki rachunkowości, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie rozrachunków między kontrahentami, dla płatników VAT sporządzenie rejestrów zakupu i sprzedaży, przygotowanie dokumentów płatności podatkowych i nadzór nad ich płatnością oraz sporządzanie dodatkowych sprawozdań na potrzeby organizacji,
  • obsługę płac, która obejmuje: sporządzanie listy płac pracowników klienta oraz wymaganych prawem formularzy i deklaracji związanych z ubezpieczeniem, prowadzenie kart wynagrodzeń, sporządzanie i dostarczanie do odpowiednich urzędów dokumentów klienta jako płatnika oraz przygotowywanie dokumentów płatności wynikających z wykonania umowy,
  • obsługę kadrową, która obejmuje: prowadzenie teczek osobowych, przygotowywanie umów o pracę i aneksów do nich, dbałość o terminowość badań lekarskich i szkoleń BHP, obliczanie i kontrola nad przysługującymi urlopami oraz przechowywanie w/w dokumentów,
  • obsługę finansową, która obejmuje: przygotowywanie i analizę sprawozdań i raportów, analizę ryzyka i zarządzanie płynnością, wdrażanie procedur oraz IT, udział w negocjacjach, ocena umów handlowych, kierowanie zespołem, budowanie struktury oraz zarządzanie administracją,
  • obsługę prawną, która obejmuje: prawo podatkowe, pracy, gospodarcze, rejestracje podmiotów w KRS, zmiana statutu oraz rejestracja działalności gospodarczej,
  • obsługę projektów unijnych, która obejmuje: poszukiwanie źródeł finansowania, budżetowanie projektów, opracowywanie dokumentacji finansowo-księgowej projektów, nadzór nad finansami oraz przygotowywanie wniosków o płatność w zakresie finansowym.