Blog


laptop z programami informatycznymi

Czym jest WIS?

Wewnętrzny System Informacji (WIS) to zintegrowany system informatyczny, który wspiera procesy zarządcze w organizacji poprzez gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji finansowych. W kontekście księgowości, WIS umożliwia efektywne monitorowanie i kontrolowanie operacji finansowych oraz podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą lepiej dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych oraz prowadzić efektywną politykę finansową.

Czytaj więcej...

miniaturowy samolot i kalkulator

Jak prowadzić księgowość biura podróży?

Prowadzenie księgowości biura podróży może wydawać się skomplikowane, ale z odpowiednią wiedzą i narzędziami można uczynić ten proces prostszym i bardziej efektywnym. 

Czytaj więcej...

zus

Czym jest mały i duży ZUS?

Mały i duży ZUS to terminy, które często pojawiają się w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Chociaż oba dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, istnieją między nimi istotne różnice.

Czytaj więcej...

zmartwiony mężczyzna przed komputerem

JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza czasowe przerwanie prowadzenia firmy. Przedsiębiorca może zawiesić swoją działalność na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może prowadzić żadnej aktywności gospodarczej, jednakże nie jest zwolniony z wszelkich obowiązków prawnych i podatkowych.

Czytaj więcej...

kalkulator i długopis

Jak prawidłowo obliczyć listy płac?

Obliczanie list płac to kluczowy element zarządzania finansami w każdej firmie. Proces ten może być skomplikowany, zwłaszcza w przypadku zmieniających się przepisów i różnych form zatrudnienia. Właściwe obliczenie wynagrodzeń pracowników jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także wpływa na motywację i satysfakcję z pracy

Czytaj więcej...

świadectwo pracy

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to oficjalny dokument potwierdzający zatrudnienie pracownika w danej firmie czy instytucji oraz określający okres zatrudnienia, stanowisko i zakres obowiązków. W Polsce każdy pracodawca ma obowiązek wystawienia świadectwa pracy na żądanie osoby opuszczającej zakład pracy. Ten dokument jest ważny przy poszukiwaniu nowej pracy lub ubieganiu się o świadczenia emerytalne i rentowe. Sprawdźmy, jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy.

Czytaj więcej...

korekta zeznania podatkowego

Jak złożyć korektę zeznania podatkowego?

Polskie prawo przewiduje możliwość dokonania korekty zeznania, która pozwala na wprowadzenie zmian i sprostowanie ewentualnych pomyłek. W tym artykule przedstawiamy jak krok po kroku złożyć korektę zeznania podatkowego.

Czytaj więcej...

obliczanie wartości środka trwałego

Jak określić wartość środka trwałego?

Środki trwałe to materialne aktywa, które służą do generowania dochodu i mają długoterminową wartość. Przykłady środków trwałych to budynki, grunty, pojazdy, sprzęt, meble i inne przedmioty, które są wykorzystywane do generowania przychodów. Warto również wspomnieć o wartościach niematerialnych i prawnych, takich jak patenty, prawa autorskie i znaki towarowe.

Czytaj więcej...