Księgowość dla branży medycznej – samozatrudnienie, kontrakt, działalność


Dwie kobiety z dokumentamiWychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych przyszłych klientów, nasze Biuro Rachunkowe z Lublina oferuje kompleksową księgowość dla branży medycznej, w skład której wchodzą: lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, rehabilitanci, fizjoterapeuci oraz inni pracownicy służby zdrowia pracujący na zasadzie samozatrudnienia, w oparciu o kontrakt lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Duże tempo zmian, jakie zachodzą w Polsce, jest przyczynom sporego zamieszania w zakresie prowadzenia działalności oraz w sferze podatków. Dla większości tempo zmian źle wpływa na kondycję firmy, brak czasu oraz luki w znajomości przepisów, księgowych, rachunkowych i prawa pracy powodują likwidowanie działalności. Powierzając nam obsługę księgowo-rachunkową oraz kadrowo-płacową możesz spać spokojnie. My zajmiemy się wszystkim.

Dlaczego właśnie my?

Posiadamy sporą wiedzę i doświadczenie pozwalające nam na dokonywanie rozliczeń podatkowych w taki sposób, aby płatność podatków była jak najniższa. Dbamy, aby nasi klienci nie musieli angażować się w rozliczenia podatkowe, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz pilnowanie wszelkich formalności papierkowych i terminów zobowiązań finansowych, a zajęli się zdrowiem swoich pacjentów. Nasz zespół oprócz ogromnego doświadczenia posiada również entuzjazm do pracy i zaangażowanie. Swoją wiedzę w dziedzinie księgowości stale pogłębiamy i rozszerzamy. Swoją pracę wykonujemy z wielką troską o interesy naszych klientów.

Usługi księgowe dla branży medycznej, jakie realizuje nasze biuro rachunkowe to gwarancja rzetelności, terminowości i bezpieczeństwa prowadzonych rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wysoką jakość naszych usług zapewniamy dzięki certyfikatom uprawniającym do usługowego prowadzenia księgowości, najnowszemu certyfikowanemu i aktualnemu oprogramowaniu księgowemu oraz posiadaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności. Znamy specyfikę branży medycznej i jesteśmy świadomi, na jakie aspekty należy zwrócić szczególną uwagę podczas prowadzenia księgowości i kadr dla branży medycznej. 

Jakie proponujemy usługi dla branży medycznej?

W skład usług naszego biura rachunkowego dotyczących obsługi księgowej branż medycznych wchodzą między innymi:

 • prowadzenie pełnej księgowości,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • przygotowywanie rozliczeń z NFZ dla placówek medycznych,
 • sporządzanie odpowiednich dokumentów i reprezentowanie przed US i ZUS,
 • pełna obsługa związana z rozliczeniem i korespondencją z US, ZUS i PFRON,
 • przygotowywanie raportów kosztowych, rentowności oraz obliczanie ryzyka,
 • rozliczanie dotacji i inwestycji,
 • sprawdzanie prawidłowości dokumentów i czuwanie nad terminowością rozliczeń księgowo-finansowych.

W zakres usług kadrowo-płacowych naszego biura rachunkowego wchodzą:

 • prowadzenie teczek osobowych zatrudnionych pracowników,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS-u,
 • rozliczenia i ewidencja czasu pracy,
 • przygotowywanie umów o pracę, aneksów, rozwiązań umów oraz świadectw pracy,
 • naliczanie wynagrodzeń, ewidencja urlopów pracowniczych oraz czuwanie nad szkoleniami BHP,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • sporządzanie listy płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie wszelkich informacji i zaświadczeń na życzenie.