Jak prowadzić księgowość fundacji?

Fundacje tak jak każde inne przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia księgowości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami fundacje podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i w ten sposób uzyskują osobowość prawną. Fundacja może prowadzić działalność w różnym zakresie służącym realizacji jej celów, ale podstawową aktywnością jest działalność statutowa. Oznacza to, że przychody z działalności mają służyć pokrywaniu kosztów działalności statutowej.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości fundacje prowadzą księgi rachunkowe, a po spełnieniu odpowiednich warunków określonych w ustawie o działalności organizacji pożytku publicznego mogą zostać objęte księgowością uproszczoną. Prowadzenie księgowości w organizacjach pożytku publicznego jest skomplikowanym procesem – sam status daje fundacjom określone przywileje i zwolnienia podatkowe, a przychody fundacji mogą pochodzić z różnych źródeł, na przykład darowizn, składek członkowskich i dotacji. Przy prowadzeniu księgowości dla fundacji w Lublinie rozliczamy projekty współfinansowane ze środków europejskich oraz oferujemy doradztwo i obsługę prawną.

Jakie usługi obejmuje księgowość dla fundacji?

W ramach współpracy z fundacją biuro rachunkowe oferuje:

  • Obsługę księgową
  • Obsługę kadrowo-płacową
  • Obsługę finansową i prawną
  • Obsługę projektów unijnych

Cel i zakres prowadzonej w obrębie fundacji działalności gospodarczej określa statut fundacji. Uzyskane przychody w pierwszej kolejności mają służyć pokrywaniu kosztów prowadzenia działalności statutowej, a zysk może zostać przeznaczony na inwestycje. Fundacje zobowiązane są do przedstawiana swojej sytuacji finansowej, a wszelkie zdarzenia wpływające na działalność organizacji muszą być wykazane w księgach rachunkowych oraz w zeznaniu rocznym. Często stosowaną praktyką jest prowadzenie odrębnej rachunkowości dla działalności statutowej i gospodarczej.