Jak złożyć korektę zeznania podatkowego?

Polskie prawo przewiduje możliwość dokonania korekty zeznania, która pozwala na wprowadzenie zmian i sprostowanie ewentualnych pomyłek. W tym artykule przedstawiamy jak krok po kroku złożyć korektę zeznania podatkowego.

Kiedy można złożyć korektę zeznania podatkowego?

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, podatnik ma prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego w ciągu 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powinien był złożyć pierwotne zeznanie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wykrycia przez organy podatkowe nieprawidłowości w zeznaniu, mogą one nakazać dokonanie korekty w określonym terminie. Nasze biuro księgowe z Lublina zajmuje się sporządzaniem korekt zeznań podatkowych, które składamy w imieniu klientów.

Przygotowanie dokumentów do korekty

Aby móc dokonać korekty zeznania podatkowego, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Są to między innymi oryginał poprawionego zeznania oraz oświadczenie o dokonaniu korekty. W oświadczeniu należy podać przyczynę korekty, a także wskazać dokładnie, które części zeznania zostały zmienione. Dodatkowo warto załączyć kopie dokumentów potwierdzających wprowadzone zmiany, takich jak faktury czy umowy. 

Wypełnienie odpowiedniego formularza

Kolejnym etapem jest wypełnienie odpowiedniego formularza. W zależności od sytuacji może to być formularz PIT (Podatek dochodowy od osób fizycznych), CIT (Podatek dochodowy od osób prawnych) lub inny stosowny dokument, zgodny z pierwotnie złożonym zeznaniem. W formularzu należy wpisać wszystkie konieczne zmiany i poprawki, a następnie opatrzyć go swoim podpisem.

Złożenie korekty w odpowiednim urzędzie skarbowym

Gdy wszystkie dokumenty są już przygotowane, można przystąpić do złożenia korekty zeznania podatkowego. Należy to uczynić w tym samym urzędzie skarbowym, w którym złożyliśmy pierwotne zeznanie

Po złożeniu korekty zeznania podatkowego należy uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na jej rozpatrzenie przez organy podatkowe. Czas ten może być różny – w zależności od skomplikowania sprawy i obciążenia urzędu. Warto jednak mieć na uwadze, że urzędy skarbowe są zobowiązane do rozpatrywania korekt w możliwie jak najkrótszym czasie.