Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy?

W polskim prawie podatkowym przewidziane są różne formy opodatkowania, które stosowane są w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz ekonomicznych potrzeb podatnika. Z wyborem określonej formy rozliczania podatku wiążą się konkretne obowiązki, które na podatników nakłada ustawa o rachunkowości. Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy? Odpowiedzi na to pytanie znajdują się w przepisach, które określają zasady prowadzenia rachunkowości oraz krąg podmiotów uprawnionych do wyboru konkretnej formy opodatkowania.

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem podatników, którzy prowadzą działalność w formie spółki: z o.o., akcyjnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, a także innych podmiotów gospodarczych, które w poprzednim roku obrotowym uzyskały przychody w kwocie co najmniej 2.000.000 euro. Przedsiębiorcy ci zobligowani są do prowadzenia pełnej księgowości. Lublin oraz okoliczne miejscowości to obszar, na którym funkcjonuje wiele firm, korzystających z naszych kompleksowych usług księgowych. Informatyczne systemy księgowe umożliwiają nam precyzyjne i bezpieczne dokumentowanie operacji finansowych podmiotów gospodarczych.

Jakie są dostępne formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej?

Podatnik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, może rozliczać się: na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej (12% i 32%), według stałej stawki podatku liniowego (19%) lub w formie ryczałtu, tj. w postaci karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorca, który rozlicza się według skali podatkowej lub stawki liniowej, prowadzi również księgę przychodów i rozchodów. Obowiązek ten nie występuje w przypadku karty podatkowej. Opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są zobligowani m.in. do prowadzenia ewidencji przychodów.