Jakie usługi księgowe dotyczą branży medycznej?

Podmioty z branży medycznej funkcjonują w różnych formach prawnych, od jednoosobowych firm poprzez spółki cywilne aż po spółki handlowe. Placówki medyczne korzystają zatem z różnych form opodatkowania działalności gospodarczej. Jakie usługi księgowe dotyczą branży medycznej? Księgowość dla sektora medycznego może dotyczyć każdej dostępnej formy opodatkowania, tj. zasad ogólnych, podatku liniowego, a także ryczałtu, czy karty podatkowej. Księgowość medyczna dotyczy zróżnicowanych specjalizacji i obszarów. Z usług księgowych korzystają m.in. lekarze, farmaceuci, rehabilitanci, a także pielęgniarki czy diagności laboratoryjni.

Na czym polega rozliczanie podmiotów medycznych?

Rozliczanie podmiotów medycznych obejmuje szerokie spektrum rachunkowych spraw księgowych. Nasze biuro rachunkowe świadczy kompleksowe usługi księgowości dla branży medycznej w Lublinie oraz w innych miastach na terenie województwa lubelskiego. Zajmujemy się rozliczeniami z NFZ, prowadzimy ewidencje operacji gospodarczych, związanych ze specyfiką rynku usług medycznych, m.in. ewidencje środków i artykułów medycznych, ewidencje sprzętu i urządzeń medycznych.

Sprawozdania finansowe w podmiotach leczniczych

Firmy medyczne, które prowadzą księgi rachunkowe, mają obowiązek sporządzania bilansów finansowych. Sprawozdania finansowe w podmiotach leczniczych powinny być przygotowywane zgodnie z ustawowym terminem realizacji. Roczne raporty finansowe podlegają procedurze opiniowania oraz wymagają zatwierdzenia. Usługi księgowe w zakresie wykonania sprawozdań finansowych świadczone są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. Podstawą do sporządzenia wyniku finansowego są dane zaewidencjonowane w księgach rachunkowych.