Kto może być księgowym?

Zawód księgowego wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, jednak po deregulacji, która nastąpiła w 2014 r., zawód ten nie podlega certyfikacji przez Ministerstwo Finansów. Kto może być księgowym? Aby wykonywać zawód księgowego nie trzeba mieć wyższego wykształcenia, jednak należy zdobywać i aktualizować wiadomości z zakresu przepisów podatkowych oraz przestrzegać polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.

Kto jest uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Księgowy powinien mieć średnie lub wyższe wykształcenie o profilu ekonomicznym, rachunkowym lub pokrewnym. Zawodową wiedzę można też zdobywać na kursach i szkoleniach dla księgowych. Do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uprawnione są natomiast osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, a także nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości. Przedsiębiorca, który zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, jest również zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC. W naszym Biurze Rachunkowym wymagane kwalifikacje ma każdy księgowy. W Lublinie oraz okolicznych miejscowościach z usług rachunkowych korzystają zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Doświadczenie zawodowe, rzetelność oraz terminowość to atrybuty, które cenione są przez Klientów, korzystający z usług biura księgowego.

Jak obecnie uzyskać certyfikat księgowego?

Księgowi, którym zależy na podnoszeniu oraz formalnym uznaniu zawodowych kwalifikacji, mogą ubiegać się o nadanie certyfikatu księgowego przez uprawnione instytucje certyfikujące. Uzyskanie odpowiedniego stopnia certyfikacji zawodu uzależnione jest od pozytywnego zdania egzaminów kwalifikacyjnych. Certyfikat księgowego jest potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji zawodowych.