Blog


kobieta prowadząca księgowość

Co trzeba wiedzieć o prowadzeniu księgowości w hurtowni?

Ewidencja księgowa hurtowni ma zazwyczaj złożoną postać. Podmioty hurtowe prowadzą szczegółowe, obszerne wykazy, dotyczące sprzedaży towarów handlowych. Co trzeba wiedzieć o prowadzeniu księgowości w hurtowni? Dokumentowanie dużej ilości operacji gospodarczych wymaga zachowania należytej staranności. Firmy, które zawodowo zajmują się obsługą ewidencji księgowej hurtowników, korzystają z nowoczesnych systemów informatycznych, które umożliwiają precyzyjne dokumentowanie zdarzeń księgowych. Księgowość jednostek handlu hurtowego powinna być wolna od wad, dlatego trzeba prowadzić ją w rzetelny sposób.

Czytaj więcej...

stetoskop i kalkulator

Jakie usługi księgowe dotyczą branży medycznej?

Podmioty z branży medycznej funkcjonują w różnych formach prawnych, od jednoosobowych firm poprzez spółki cywilne aż po spółki handlowe. Placówki medyczne korzystają zatem z różnych form opodatkowania działalności gospodarczej. Jakie usługi księgowe dotyczą branży medycznej? Księgowość dla sektora medycznego może dotyczyć każdej dostępnej formy opodatkowania, tj. zasad ogólnych, podatku liniowego, a także ryczałtu, czy karty podatkowej. Księgowość medyczna dotyczy zróżnicowanych specjalizacji i obszarów. Z usług księgowych korzystają m.in. lekarze, farmaceuci, rehabilitanci, a także pielęgniarki czy diagności laboratoryjni.

Czytaj więcej...

dokumenty księgowego

Jak prowadzić księgowość fundacji?

Fundacje tak jak każde inne przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia księgowości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami fundacje podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i w ten sposób uzyskują osobowość prawną. Fundacja może prowadzić działalność w różnym zakresie służącym realizacji jej celów, ale podstawową aktywnością jest działalność statutowa. Oznacza to, że przychody z działalności mają służyć pokrywaniu kosztów działalności statutowej.

Czytaj więcej...

księgowość deweloperska

Dlaczego deweloperzy powinni korzystać z fachowych usług księgowych?

Działalność deweloperska polega na budowie i przebudowie budynków mieszkalnych i nie tylko w celu ich sprzedaży z zyskiem. Budowla może zostać sprzedana jednej osobie lub kilku i najczęściej do transakcji dochodzi jeszcze przed zakończeniem prac budowlanych. Tego typu działalność może stanowić podstawowy lub dodatkowy profil funkcjonowania firmy, a zatem deweloper może być także wykonawcą i inwestorem. Umowa deweloperska może dotyczyć zarówno sprzedaży gotowego obiektu, jak i usługi budowlanej – wówczas nabywca zobowiązuje się do dostarczenia środków potrzebnych do budowy. Deweloper może także świadczyć usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami już po ich wybudowaniu.

Czytaj więcej...